برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)