به همت معاونت غذا و دارو تهران از برندگان مسابقه کتاب خوانی تقدیر شد