گزارش تصویری/بازدید دکتر اصغری، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از نمایشگاه مطالعات بالینی