کارگاه اموزشی شناخت کالاهای قاچاق سلامت محور برگزار شد