افتتاح خط تولید اشک مصنوعی با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو

پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴