گزارش تصویری/برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بر امور سلامت توسط دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو