معارفه دکتر مهشید مظفری، دکتر مونا جابری دوست و لیلا رستمی توسط معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران