تشکیل شورای فرهنگی معاونت غذا و دارو تهران با محوریت نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ