گزارش تصویری سفر یکروزه رئیس سازمان غذا و دارو به کاشان/از افتتاح ساختمان غذا و دارو تا حضور در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان