سومین روز از غرفه اصیل بخریم معاونت غذا و دارو تهران در پنجمین نمایشگاه سلامت کشور (اکفا)