بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از غرفه "اصیل بخریم"/معاونت غذا و دارو تهران