به همت معاونت غذا و دارو تهران؛ جلسه هماهنگی منطقه ده امایش کشور باحضوردبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران برگزار شد