تجلیل از جانبازان سازمان غذا و دارو با حضور دکتر دیناروند

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴