به همت معاونت غذا و دارو تهران: سومین جلسه قطب منطقه ده آمایشی کشور برگزار شد