به همت واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو تهران: برپایی غرفه پیشگیری از مسمومیت ها با شعار افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی