به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها: غرفه کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها در ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران برپا شد