به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: برپایی کلاس آموزشی با عنوان "آموزش سیستم HACCP و پیش نیازهای آن GMP و GHP "