برگزاری جلسه سلامت و ایمنی کالاهای سلامت‌محور در اتاق اصناف