توزیع بسته‌های صبحانه سالم در مدرسه حضرت زینب به مناسب هفته جهانی غذا