گزارش تصویری/همایش ملی روز جهانی غذا با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو-23 مهر-تهران