برگزاری مراسم عزاداری محرم در ساختمان شماره 2 دانشگاه