به همت معاونت غذا و دارو تهران تشکیل جلسه فرهنگی بسیج معاونت به مناسبت ایام دفاع مقدس