گزارش تصویری/جلسه آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی با حضور مدیر کل دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری سازمان غذا و دارو-28 شهریور