دیدار معاونین غذا و دارو منطقه ده آمایشی کشور با معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو