گزارش تصویری/ تودیع و معارفه مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو - 19 شهریور