گزارش تصویری/مراسم معارفه و دیدار با کارکنان رئیس سازمان غذا و دارو- 19 شهریور