سومین روز از برگزاری برنامه دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی به همت معاونت غذا و دارو تهران