تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت-14 شهریور 96-مرکز همایش های رازی