به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری آموزش مداوم یکروزه مکمل های ورزشی و دوپینگ