تقدیر از تیم والیبال معاونت غذا و دارو تهران به مناسبت کسب جام اخلاق در مسابقات جام لیله القدر