جشن بزرگداشت روز داروساز در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران