سومین جلسه کارگروه کمپین آموزش اطلاع رسانی طرح کنترل اصالت کالاهای سلامت