برگزاری سومین کارگروه فناوری اطلاعات فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سراسر کشور