به همت واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو تهران: سمینار یک روزه آشنایی با عوارض و خطاهای دارویی برگزار شد