جلسه کمپین برچسب کنترل اصالت کالا به همت معاونت غذا و دارو تهران برگزار شد