جلسه حلقه صالحین به همت معاونت غذا و دارو تهران برگزار شد