تقدیر از بانوان معاونت غذا و دارو تهران به مناسبت روز عفاف و حجاب