گزارش تصویری/تقدیر از معاونت های برتر غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو-21 تیر-تهران