آموزشی با هدف آشنایی با برچسب اصالت کالاهای سلامت محور و قانون مبارزه با قاچاق کالا به همت معاونت غذا و دارو تهران ویژه بانوان شهرری برگزار گردید.