گزارش تصویری/دوره آموزشی سیستم های مدیریت ایمنی با حضور دبير كميته كشوری سيستمهای مديريت ايمنی سازمان غذا و دارو-11 تیر-غذا و دارو ایران