گزارش تصویری/هم اندیشی برای مبارزه جدی با کالاهای قاچاق در سطح عرضه با حضور رئیس اداره آرایشی و بداشتی سازمان غذا و دارو