بازدید وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث(تجهیزات پزشکی)-28 اردیبهشت