تقدیر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران از کارکنان روابط عمومی معاونت غذا و دارو تهران