گزارش تصویری/بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از بیستمین نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی(ایران هلث)-25 اردیبهشت