گزارش تصویری/گردهمایی مدیران آزمایشگاه های سراسر کشور با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و تقدیر از آزمایشگاه های برتر-20 اردیبهشت-لرستان