گزارش تصویری/ بازدیدمشاور سازمان جهانی بهداشت به همراه دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو از درمانگاه فوق تخصصی فارابی