گزارش تصویری/تقدیر از جانبازان با حضور رئیس سازمان غذا و دارو در روز جانباز- 11 اردیبهشت