گرامیداشت روز جهانی کارگر در معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران