برگزاری سخنرانی دکتر خویی به مناسبت هفته سلامت باهمت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران