راه اندازی بخش کنترل آلاینده ها ی آزمایشگاه معاونت غذا و دارو تهران در هفته سلامت